Nová oborová skupina navrhuje certifikaci UV potisku obalů

Nová oborová skupina navrhuje certifikaci UV potisku obalů

Nedávno byla založena nová oborová iniciativa FoodSafeUV, která chce přesvědčovat značky, že certifikované UV vytvrzování s přísnými zkouškami je pro potisk potravinářských obalů stejně bezpečné jako rozpouštědlové a vodní barvy. Sdružuje dodavatele tiskových strojů Bobst, Gallus, Mark Andy, MPS, Nilpeter a Omet, dodavatele barev Flint Group a Sun Chemical a UV lamp GEW a Phoseon Technology, další se brzy připojí. Členy jsou i časopis Labels & Labeling a pořadatel veletrhu Labelexpo. První zasedání iniciativy proběhlo právě při Labelexpo Europe.

Skupina konstatuje, že nové metody pro měření dávky UV v kombinaci s nízko migrujícími barvami a moderními flexostroji činí UV bezpečnou alternativou k potisku širokého pásu rozpouštědlovými barvami ve strojích satelitní konstrukce. Netvrdí, že UV bude konkurovat potisku širokého pásu hlubotiskem a flexografií ve vysokých nákladech. Spíš otevírá nové příležitosti pro nízké náklady měkkých obalů s přidanou hodnotou. FoodSafeUV věří, že UV je i zelenější. Hlubotisk a některé flexostroje satelitní konstrukce používají ředidla, která je nutné kvůli těkavým látkám odsávat, a hrozí riziko výbuchu. Vodou ředitelné barvy zase vyžadují k sušení spoustu energie, aby přilnuly k fólii. Pokud jsou UV barvy plně vytvrzeny, vznikne tuhý polymer – tudíž neexistuje možnost migrace za hranice stanovené nejpřísnějšími pravidly pro potravinové obaly. Úplné vytvrzení UV vyžaduje pro každou kombinaci potiskovaného materiálu a barvy odpovídající výkon lamp a čas prodlevy. Dokážeme-li změřit dávku UV na povrchu, dostaneme osvědčení pro celou roli a celý potištěný obal.
Naopak při tisku rozpouštědlovými barvami se proměřují izolované vzorky, na nichž se neprojeví změny podmínek v průběhu nákladu.

Skupina směřuje k vypracování katalogu podmínek měření a kontrol pro různé kombinace barev, aniloxů, lamp a podložek spolu s doporučenými rychlostmi stroje a konfiguracemi UV senzorů. Podporován bude jak tisk barvami s rozšířeným gamutem (CMYK + OGV), tak barvy Pantone. Zpracovatelé, kteří podmínky splní, budou smět používat osvědčení FoodSafeUV.