Společný stánek na veletrhu FachPack 2018 pod záštitou agentury CzechTrade

Společný stánek na veletrhu FachPack 2018 pod záštitou agentury CzechTrade

Na mezinárodním veletrhu FachPack se pravidelně scházejí odborníci z obalového průmyslu. Během tří veletržních dnů jsou zde prezentovány novinky z celého procesního řetězce balení, od obalových materiálů přes obalovou techniku, až po zušlechťování a logistiku.

Další ročník veletrhu FachPack, který se koná 25. – 27. září 2018 v Norimberku, je zařazen do dotačního programu agentury CzechTrade, do OPPIK, projekt NOVUMM. Malé a střední výrobní podniky se sídlem, pobočkou či provozovnou mimo Prahu mohou čerpat dotaci z evropských fondů až do výše 80 000 Kč. Povinná výše participace firmy je 50 %. Na veletrhu je organizována společná expozice, která musí mít alespoň 5 účastníků. Stavbu a organizaci společné expozice zajišťuje CzechTradem vysoutěžený dodavatel, v případě veletrhu FachPack je jím společnost MIP. Dodavatel zajistí expozici na klíč. Příklad: participuje-li firma na společné expozici plochou 9 m2, činí její nálady 63 tisíc Kč. V případě zájmu o zaslání detailní nabídky kontaktujte osoby uvedené níže. Samozřejmě je možné zvolit si plochu jak menší, tak větší.

Zájemci o účast na společné expozici se mohou hlásit do 19. ledna 2018.

V případě dotazů týkajících se veletrhu či společného stánku kontaktujte zástupkyni veletrhu paní Naďu Lichte, tel.: 775 663 548, 775 663 700, info@proveletrhy.cz. Dotazy k dotaci zodpoví zástupkyně agentury CzechTrade paní Jana Jíchová, tel.: 224 907 528, jana.jichova@czechtrade.cz

Více k veletrhu na www.fachpack.de. Více k dotaci: www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm