Přístroj pro zkoušení těsnosti obalů Mocon

Přístroj pro zkoušení těsnosti obalů Mocon

Dánská firma Mocon vyvinula plně automatizovaný přístroj na zkoušení těsnosti obalů, aby pomohl zpracovatelům potravin zajistit, že balení vyráběné v modifikované atmosféře nemá neodhalené mikrotrhliny. Po kladné odezvě na loňské uvedení nyní Mocon rozšiřuje dostupnost systému Dansensor LeakProtego i celosvětově.
Protože trhliny v obalech ohrožují skladovatelnost a bezpečnost výrobků i pověst značky, záměrem bylo vyvinout systém, který odhalí netěsnosti už v balicí lince. V současnosti většina zpracovatelů zkouší těsnost balení, až když už byl výrobek umístěn do beden nebo přepravek. Nalézt řešení v této fázi je mnohem pracnější a nákladnější. Steen Andreasen, manažer výroby, Mocon Europe: „Po několika měsících zkušebního provozu můžeme potvrdit jeho spolehlivost. Také jsme ověřili, že systém není citlivý na změny okolního prostředí, jako např. změny hladiny CO2.“ LeakProtego používá CO2 k detekci mikrotrhlin až o velikosti 50 µm. Spoléhá se na modulární jednotky, z nichž každá dokáže prověřit do 12 ks/min. Moduly lze navzájem spojovat, aby zkoušení mohlo držet krok s produktivitou MAP zařízení. Moduly poskytují důležité informace, jako je velikost a četnost trhlin, takže lze rychle optimalizovat nastavení linky. Typické využití zahrnuje balení těstovin, chleba, sýra, plátkového masa a hotových jídel.