Chytrý obal řídí dávkování opiátů

Chytrý obal řídí dávkování opiátů

Nosní sprej Instanyl společnosti Takeda se používá k léčbě bolesti u dospělých pacientů s rakovinou. Protože obsahuje návykové opiáty, je klíčové dodržovat režim léčby. Proto bude nově (zatím jen v cizině) prodáván v balení nazvaném Instanyl DoseGuard, které omezuje počet dávek podaných během 24 hodin. Zařízení e-Lockout společnosti Aptar Pharma lze nastavit na 10, 20, nebo 40 dávek. Po jejich vyčerpání se mechanismus dočasně zablokuje. Zařízení obsahuje elektronický displej, který sleduje okamžik prvního podání a zbývající dávky. Také zobrazuje, zda je, nebo není sprej uzamčen, a pokud je, odpočítává čas do jeho odblokování.