Skupina Schumacher posílila vlastní výrobu papíru

Skupina Schumacher posílila vlastní výrobu papíru

Skupina Schumacher získala polskou papírnu ve městě Myszków poblíž Katovic. Polská papírna vyráběla doposud novinový papír. Skupina Schumacher chce provést přestavbu papírny na výrobu surového papíru pro vlnitou lepenku a tak si snížit svou závislost na trhu papíru s jeho silným cenovým kolísáním. Skupina získala výrobní základnu o rozměru 28 ha s vlastní elektrárnou a čističkou. Vodu potřebnou pro výrobu bude odebírat z řeky Varty, která protéká areálem a po vyčištění ji bude vracet. Surovinou bude sběrový papír. Papírenský stroj šíře 5,36 m bude mít po přestavbě roční kapacitu podle plošné hmotnosti 250 000–300 000 t testlinerů a papírů pro zvlněnou vrstvu. Investice do přestavby má být ve výši 100 mil € a přestavba má být dokončena v roce 2019. 130 zaměstnanců bude vyrábět papíry pro vlnitou lepenku v hodnotě 100 mil. €. Město Myszków leží poblíž Katovic a je strategicky umístěné poblíž dvou výrobních závodů skupiny v Bydhošti a Vratislavi. Skupina Schumacher také zdvojnásobí svou výrobní kapacitu v závodě Greven, který koupila v roce 2014 a vybudovala z něho vysoce moderní závod. Na 2,5 m širokém stroji může vyrábět všechny druhy vlnité lepenky a zpracovávat je na obaly podle přání zákazníků. Do vybudování nového vysokoregálového skladu a dalšího rozšíření výroby chce investovat až 30 mil. €, čímž vytvoří 80 nových pracovních míst. Závod využívá také bezprostřední blízkosti letiště Münster-Osnabrück pro dodávky obalů pro své zákazníky v severní a západní části Německa a v zemích Beneluxu. Dokončení expanze závodu se očekává ve 3. čtvrtletí 2017.