Skupina Koenig & Bauer prosazuje střednědobé cíle koncernu s pomocí rozšířeného představenstva

Skupina Koenig & Bauer prosazuje střednědobé cíle koncernu s pomocí rozšířeného představenstva

Ralf Sammeck a Christoph Müller přizváni do představenstva, Dr. Andreas Pleßke delegován do představenstva.
Dozorčí rada společnosti Koenig & Bauer AG povolala Ralfa Sammecka a Christopha Müllera s účinností od 1. června 2017 do představenstva. Ralf Sammeck vede aktuálně segment Sheetfed, Christoph Müller segment Digital & Web. Oba členové vedení koncernu budou zastupovat jimi vedené segmenty v představenstvu. Ralf Sammeck navíc převzal koordinaci celosvětového prodeje za účelem vybudování obchodu s novými stroji. Christoph Müller navíc odpovídá za koordinaci ofenzívy servisu v rámci celého koncernu. Nárůst podílu servisu v rámci obratu na 30 % do roku 2021 má zajistit vyšší stabilitu výnosu. Firma tímto krokem sleduje podporu uskutečnění střednědobých cílů koncernu oznámených dne 20. února 2017. Do roku 2021 je plánována koncernová organická míra růstu 4 % ročně a EBIT marže mezi 4 a 9 %. Z nárůstu výsledku 70 mil. € by mělo být dosaženo vždy 20 mil. € růstem servisu a optimalizací oblasti ceninového tisku.
Proto dozorčí rada delegovala pro postupnou optimalizaci oblasti cenných papírů s účinností od 1. června 2017 člena dozorčí rady Dr. Andrease Pleßkeho na rok do představenstva. Dr. Andreas Pleßke dočasně povede segment Special a tam především ohlášenou performance optimalizaci oblasti ceninového tisku. Po dobu jeho přeložení nebude vykonávat žádnou činnost jako člen dozorčí rady.

Foto 1: Ralf Sammeck, Foto 2: Christoph Müller Foto 3: Dr. Andreas Pleßke