Studie Institutu Nova

Studie Institutu Nova

Nova-institut zveřejnil studii o využívání biologicky rozložitelných plastů v různých aplikačních oblastech a v různých zemích, ve kterých vzal v úvahu specifické podmínky té které země. Celkový trh biologicky odbouratelných a kompostovatelných plastů se rozrostl na 100 000 tun v roce 2015 a jejich potřeba může do roku 2020 stoupnout na více než 300 000 tun. Podle studie Consumption of biodegradable and compostable plastic products in Evropa, dominují trhu biologicky odbouratelných plastů v Evropě nákupní tašky, sáčky a pytle na odpad. Další segmenty trhu vykazují sice širokou škálu produktů, ale převážně malých objemů.

Trhy a politické podmínky byly zkoumány v Belgii, Německu, Francii, Itálii, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Nizozemí, Velké Británii a Skandinávii. „Byli jsme překvapeni jaký silný vliv má politika a legislativa na vývoj trhu“, vysvětluje analytik Harald Käb. „Evropská unie přijala právní předpisy ke snížení spotřeby tenkostěnných nákupní tašek v roce 2015.“

Itálie je první zemí, která využila prostor k propagaci kompostovatelné tašky. Legislativní opatření se týká nejen nákupních tašek, ale i jiných druhů plastových sáčků. Prosazování redukčních cílů umožňuje politikům podporovat inovace v oblasti bioplastů a biologicky rozložitelných plastových výrobků. Prognózy růstu pro rok 2020 silně závisejí na tom, na jakém právním rámci budou založeny.

Itálie se stala lídrem trhu v Evropě díky své legislativě, trh v Německu však brzdí negativní regulace organických odpadů. Jak citlivě reagují trhy na rámcové podmínky je zřejmé ze shromážděných dat o spotřebě podle typu produktu a země.

Jednorázové výrobky s krátkou životností, které jsou obvykle vyrobeny z kompostovatelných polyesterových fólií, jsou uplatňovány na trhu jako hospodárné řešení pro nakládání s odpady a jsou současně nejlepšími prodejci. Jako servisní a prodejní balení výrazně se používají různé obaly a kontejnery z bioplastu PLA. Široké je spektrum aplikací PLA od vláknitých netkaných textilií až k nápojovým láhvím a obalové pěně. Materiály na bázi škrobu ovládají nové trhy, jako jsou na příklad kávové kapsle nebo aplikace v akvakultuře. Funkční výrobky jako bariérové obaly nebo biologicky odbouratelné outdoorové produkty dosahují v současné době jen malých tonáží, ale mají potenciál na průlom trhu. Řada různých polyesterů tvoří materiálové jádro trhu bio rozložitelných plastových výrobků. Přicházejí v úvahu především pro nízký obsah škodlivých látek jako bezpečné produkty pro výrobu hraček a zboží pro děti, jak je vyžadováno od konzumentů.

Odpovídající a spolehlivé standardy pro kompostovatelné a biologicky rozložitelné plasty a lepší právní rámcové podmínky by mohly v přiměřené době znásobit trh. Pobídky by mohly být formulovány od požadavků po další recyklaci a po méně nebiologicky odbouratelných plastech v prostředí.

Studie v angličtině obsahuje více než 200 PowerPoint fólií o trhu, firemních datech, perspektivních aplikacích a o biologické rozložitelnosti a kompostování v Evropě. Na dalších 100 fóliích jsou vysvětleny a znázorněny politické a právní rámcové podmínky v Evropě a v členských státech. Úplná studie Consumption of biodegradable and compostable plastic products in Evropa byla zveřejněn v dubnu a je ji možno zakoupit za 3.500 € a stáhnout z: www.bio-based.eu/top-downloads/#top