Průmysl výroby obalů z vlnité lepenky hraje klíčovou roli v potravinovém dodavatelském řetězci

Průmysl výroby obalů z vlnité lepenky hraje klíčovou roli v potravinovém dodavatelském řetězci

Udržení výroby potravin, nápojů, farmaceutického a hygienického zboží a jeho doprava do maloobchodních prodejen je v těchto dnech jednou z priorit vlády. Průmysl výroby obalů z vlnité lepenky, který poskytuje obaly pro ochranu a přepravu zboží, hraje klíčovou roli. Český průmysl výroby obalů z vlnité lepenky vyrábí plynule a dosud bez větších problémů.

Členské firmy Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL) pracují na plný výkon, aby pro výše uvedená nepostradatelná odvětví zajistily dodávky obalů. Všechny závody jsou plně funkční a doprava surovin není dosud výrazněji problematická.

SVVL a jeho členové sledují velmi bedlivě současnou situaci a přijali příslušná preventivní opatření k udržení výroby a ochraně jejich zaměstnanců. Ta zahrnují mimo jiné organizování home office pro kancelářské funkce, omezení/zákaz návštěv ve firmách, omezení/zákaz služebních cest pracovníků, zrušení externích schůzek a jejich nahrazení neosobní formou komunikace (telefon, videokonference), zvýšení hygieny na pracovištích, častější úklid a desinfekce, intenzívní interní komunikace v rámci prevence respiračních onemocnění, zákaz řidičům, dopravcům a dodavatelům být v přímém kontaktu s našimi zaměstnanci pokud to není nezbytně nutné, práce s rouškami a v minimálně stanoveném odstupu, omezení využívání jídelny.

Jedním z problémů, který ještě není všude vyřešen je to, že zaměstnanci nemohou posílat své děti do dětských školek. Vzhledem k tomu, že se v našem případě jedná o průmysl zajišťující funkčnost potravinářského řetězce, je řešení tohoto problému věnována vysoká priorita.

Průmysl výroby obalů z vlnité lepenky bude oporou v této krizové situaci. Nicméně, je také závislý na dovozu surovin. Odvětví proto naléhavě žádá vlády evropských zemí, aby ponechaly své hranice otevřené a nekomplikovaly průjezd kamionů, jelikož tato doprava je nezbytná pro výrobu obalů a tím také pro odvětví lékařské a potravinářské.

O Svaz výrobců vlnitých lepenek: Svaz výrobců vlnitých lepenek je oborovým sdružením, jehož členy je 5 významných výrobců vlnité lepenky působících na území České republiky. Členové SVVL úzce spolupracují v oblasti propagace vlnité lepenky a podpoře pozitivního vnímání nejen materiálu, ale i celého oboru. Svaz a je členem mezinárodní organizace FEFCO.

V případě dotazů prosím kontaktujte:

Walo Hinterberger, předseda SVVL, e-mail: sekretariat@svvl.cz,
mobil: +420 602 723 231